Általános
Szerződési
Feltételek

Hatályos: 2024. március 1-től 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a www.tetomatra.hu weboldalon elérhető online foglalási rendszer (a továbbiakban: online foglalási rendszer) használatát, működését, amelynek során lehetőség van a Tető Mátra Nordic Cabin (3235 Mátraszentimre, Maléter Pál u. 757 hrsz.) exkluzív kabinház lefoglalására. 

I. SZOLGÁLTATÓ

Szolgáltató adatai:
Szolgáltatás neve: Tető Mátra Nordic Cabin magánszálláshely
Székhely: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 2.
Üzemeltető: dr. Petrovics Anna adószámos magánszemély
Adószám: 48277387-1-30
Bankszámla adatok: 11773391-00365608
Név: Petrovics Anna
Bankszámlaszám: OTP Bank
Szolgáltatás címe: 3235 Mátraszentimre, Maléter Pál u. 757 hrsz.
Weboldal: www.tetomatra.hu
E-mail: info@tetomatra.hu
Telefonszám: +36 30 5011662
Szálláshely NTAK száma: MA23079886

II. SZERZŐDÉS

1. Foglalás kezdeményezhető www.tetomatra.hu honlapon, vagy az info@tetomatra.hu-ra küldött emailben.

2. Az online foglalási rendszer használata útján a Szolgáltató és Ön között a foglalás elküldésével és az 50% előleg megfizetésével szerződés jön létre. A szerződés tartalmát jelen Általános Szerződési Feltételek, a vonatkozó jogszabályok és a www.tetomatra.hu weboldal felületén található valamennyi szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztatás – ideértve különösen a szállásdíjakra vonatkozó tájékoztatást is –határozza meg. Ön az ÁSZF rendelkezéseit a foglalás elküldése és az előleg és/vagy a szállás ellenértékének kifizetése előtt köteles megismerni.
Ön az online foglalási rendszer használata útján a foglalás elküldésével a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja. A foglalás elküldését követően akkor jön létre szerződés Ön és a Szolgáltató között, ha a Szolgáltató az Ön foglalását visszaigazoló e-mail útján – amelyben a foglalási adatok és a fizetési lehetőségek rögzítésre kerülnek – kifejezetten elfogadja. A foglalás elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozata hiányában Ön és a Szolgáltató között nem jön létre szerződés. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, akkor Ön nem köteles a szolgáltatást igénybe venni, a Szolgáltató pedig nem köteles teljesíteni.

3. Az e-mailen történő megkeresést követően Szolgáltató szabad kapacitása alapján árajánlatot küld az Ön részére, melynek elfogadásáról válaszlevélben köteles értesíteni. Szerződés akkor jön létre Ön és a Szolgáltató között, ha a Szolgáltató az Ön foglalását visszaigazoló e-mail útján – amelyben a foglalási adatok és a fizetési lehetőségek rögzítésre kerülnek – kifejezetten elfogadja és a szállás ellenértékét megfizeti.

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat Ön veszi igénybe. A Weboldalon ismertetett Szolgáltatás lefoglalására kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. Amennyiben, a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést Ön adja le, úgy Ön lesz a szerződő fél. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést az Ön megbízásából egy harmadik személy (a továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e Önt.

5. A felek elfogadják, hogy a fentiek szerint létrejövő szerződés – amelyre a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók –magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató a megrendeléseket rögzíti, azonban a szerződéseket nem iktatja, azok utóbb nem hozzáférhetők. Amennyiben Ön az ÁSZF-ben foglaltakat nem fogadja el, úgy nem lesz jogosult a szálláshely igénybevételére.

6. A szerződő felek között jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés megszűnik, illetve megszüntethető:
· a szerződés automatikus megszűnése esetén – a lefoglalt és megfizetett időtartam lejártával,
· a felek közös megegyezésével,
· az Ön elállásával vagy felmondással,
· a Szolgáltató elállásával vagy felmondásával. 

III. AZ ONLINE FOGLALÁSI RENDSZER ÜZEMELETETŐJÉNEK ADATAI

A szolgáltató neve: NetHotelBooking Kft.
A szolgáltató székhelye: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A. ép.
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 19-09-512827
A szolgáltató adószám: 22710776-2-19
A nyilvántartásba vevő hatóság (törvényszék) neve: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: +36 1690 0410
E-mail cím: info@resnweb.hu 

IV. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE, FOGLALÁS

1. A Szolgáltató a www.tetomatra.hu oldalon ad részletes tájékoztatást az Ön által lefoglalható szálláshelyről.

2. A szállás díja tartalmazza a takarítás költségét, valamint az Idegenforgalmi adót, illetve minden kapcsolódó szolgáltatást, beleértve a teljes wellness használatot (dézsa, szauna korlátlanhasználatát). A szállás díja magyar forintban (Ft/HUF) van feltüntetve.

3. Reggeli, ebéd, vacsora külön igényelhető aznapi kiszállítással megbeszélés szerint.

4. A szállásdíj-változtatás jogát a Szolgáltató fenntartja.

5. Amennyiben a szolgáltatások vonatkozásában akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató a www.tetomatra.hu weboldalon ad erről tájékoztatást.

6. A FOGLALÁS menüpont alatt kezdheti meg az online foglalást. Első lépésben meg kell adnia az érkezés és a távozás időpontját. Ezután pedig a vendégek számát és a „Keresés” gombra kattintással megjelenik a szállás maga és a bruttó ára. A „Kiválaszt” gombra kattintva a személyes adatok - így vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, e-mail cím megerősítése, ország, irányítószám, város, lakcím, telefonszám-, és a fizetési információk megadása válik szükségessé. Az oldal lehetőséget ad arra is, hogy a foglalásához megjegyzést fűzzön. Ezt követi a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat jelölőnégyzetének kipipálása. Ezt követően a „Foglalás véglegesítése” jelzésre kattintva véglegesítheti a foglalását. A gomb megnyomásával Ön a foglalási igényét elküldi a Szolgáltatónak.

7. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 2 napon belül nem érkezik meg az előleg összege, akkor úgy tekintjük, hogy Ön elállt a szerződéstől, az Ön foglalása törlésre kerül.

8. Miután megérkezett az előleg, e-mail-ben megküldjük a visszaigazolást.

9. A foglalás elküldését követően az esetleges hibák kijavítására, a foglalás módosítására vagy azonnali lemondására kizárólag telefonon, írásban vagy e-mail útján van lehetőség a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinek egyikén.

10. A szolgáltatásoktól eltérni, azokat módosítani legkésőbb az érkezést megelőző 5 napon túl írásban van lehetőség (reggeli/ebéd/vacsora).

11. A Tető Mátra Nordic Cabin rendelkezik házirenddel, amelyet itt tekinthet meg: www.tetomatra.hu/hazirend 

12. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatásnyújtását megtagadni, amennyiben:
· Ön nem rendeltetésszerűen használja és/vagy rongálja a rendelkezésére bocsátott szálláshelyet;
· Ön a Szolgáltató működését zavarja, akadályozza és e magatartásával a Szolgáltató felszólítása ellenére sem hagy fel;
· Ön nem tartja be a Szolgáltató biztonsági, vagy házirendben foglalt előírásait;
· Ön fenyegető, sértő vagy más kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít;
· Ön fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a Szolgáltató működését;

13. Ön felel a IV.12. pontban részvételi feltételeket megszegő, vele együttutazó, pihenő valamennyi további személyért is. Szolgáltató nem köteles tisztázni az adott foglalás során történt kár tényleges okozójának személyét. Amennyiben Ön vagy a vele együtt tartózkodók károkozása a Szolgáltatás során bebizonyosodik vagy megalapozott kétség merül fel a Szolgáltatás rendeltetésszerű igénybevétele tekintetében, Szolgáltató Önt és a vele együtt a Szolgáltatást igénybevevőket a Szolgáltatás megszakításával egyidejűleg eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre vagy a Szolgáltatás díjának részleges vagy teljes visszatérítésére nem kötelezhető.

14. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy speciális feltételekhez kötött szolgáltatása – így különösen akciós ajánlatai – foglalása esetén egyedileg megállapított felmondási feltételeket állapítson meg.

15. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, egészségügyi válsághelyzet, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felek érdekkörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamely szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

16. Szolgáltató csupán kistestű házi kedvencet fogad.

V. AZ ADATOK HELYESSÉGÉÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

1. Az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, mert a megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra.

2. Az online foglalás elküldésével Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a hibás, pontatlan adatbevitelből eredő minden kárát és költséget Önre hárítani. A Szolgáltató, a hibás, pontatlan adatbevitel alapján történő foglalásért a felelősségét kizárja. A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége akadályozhatja a visszaigazolás kézbesítését, ami gátolhatja a szerződéslétrejöttét. 

VI. FIZETÉS

1. A fizetés az alábbi módon lehetséges:
· bankkártyás fizetés OTP-csoport simplepay, részletes tájékoztató: simplepay.hu/vasarloknak, amennyiben pedig nem elérhető;
· átutalással.

2. A Szolgáltatás ellenértékéről a Szolgáltató – a törvényi kötelezettségének eleget téve – a NAV által elfogadott számlát állít ki, amely a foglalás teljes díjának kifizetésekor kerül átadásra, vagy lemondás esetén e-mailen scannelve vagy az Ön által megadott címre kerül megküldésre. 

VII. LEMONDÁS

1. Az érkezést megelőző 30. napon történő vagy ezt megelőző lemondás esetében az előleg visszajár, 8 napos fizetési határidővel.

2. Az érkezést megelőző 30 napon belül történő lemondás esetében a Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összegébe beszámításra kerül a befizetett előleg, és a különbözetről a Szolgáltató 8 napos fizetési határidővel számlát állít ki.

3. A kötbér mértéke:
· az érkezést megelőző 30. és 10.nap között a szállásdíj 50%-a;
· az érkezést megelőző 9. és 6. nap között a szállásdíj 70%-a;
· az érkezést megelőző 5. és 0. nap között a szállásdíj 100%-a.

4. Az érkezést megelőző 5. és 0. nap közötti étkezés (reggeli/ebéd/vacsora igény) lemondása esetében a kötbér mértéke az étkezési díj 100%-a.

5. Idő előtti távozás esetén az eredeti foglalás teljes összege fizetendő, nem jár visszatérítés.

6. Szálláshely áttételének/módosításának igénye lemondásnak minősül, így a lemondás feltétélei megfelelően irányadók. 

VIII. PANASZKEZELÉS

1. Ön a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet, amelyet a Szolgáltató a jelen ÁSZF I. pontjában megjelölt elérhetőségén terjeszthet elő.

2. Amennyiben a Szolgáltató és az Ön közötti esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a rendelkezésére.
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.
• Békéltető testület: a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Ön eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy Ön a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.  

IX. SZERZŐI JOG

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.  

X. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

1. Az online foglalási rendszer feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiak miatt, bármilyen okból is következtek be.
• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, amely megakadályozza az online foglalási rendszer akadálytalan működését és a foglalást.
• Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
• Bármely szoftver nem megfelelő működése.
• Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

2. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét. A Szolgáltató kizárja felelősségét minden közvetlen vagy közvetett kárért, amely az online foglalási rendszerhez való csatlakozás, az online foglalási rendszer üzemeltetője miatt következett be.

3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből az Önnél esetlegesen felmerülő károkért és elmaradt haszonért.

4. A Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

5. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet Ön vagy harmadik személy szerződésszegő, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

6. Ön teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve az online foglalási rendszeren keresztül történő esetleges közléséből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.  

XI. AJÁNDÉKUTALVÁNY

1. A Szolgáltató a honlapján a foglalási rendszer üzemeltetése mellett különböző – a Szolgáltató által előzetesen meghatározott – értékű címletekben megvásárolható ajándékutalványt (a továbbiakban: Ajándékutalvány) tesz elérhetővé.

2. Az Ajándékutalványok kiállítására elsősorban elektronikus úton, kérésre személyre szabottan papíralapon, postai úton eljuttatva kerül sor.

3. Az Ajándékutalványok készpénz helyettesítő fizetőeszköznek minősülnek, készpénzre át nem válthatók, ezáltal kisebb értékű Szolgáltatásra történő beváltása esetén a fennmaradó összeg elveszik. Az Ajándékutalványok névértéke és egyben ellenértéke is megegyezik az adott Ajándékutalványon feltüntetett összeggel.

4. Az Ajándékutalvánnyal lefoglalt időpont nem lemondható.

5. Az Ajándékutalványok beváltására és felhasználására a megvásárlásától számított 12 hónapig kerülhet sor.

6. Ajándékutalvány felhasználását a Szolgáltató felé foglaláskor jelezni szükséges. Egy foglalás alkalmával több Ajándékutalvány is felhasználható, de egy Ajándékutalvány egy alkalommal használható csak fel. Az Ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható, tulajdonosának azt kell tekinteni, aki az utalványt felhasználja, a Szolgáltató nem vizsgálja a felhasználás jogszerűségét.

7. Az ajándékutalvány tartalmi elemei a következők: A Szolgáltató, mint kibocsátó adatai, az ajándékutalványra vonatkozó utalás, a kibocsátási érték, a felhasználási időszak, egyedi sorszám.

8. Az Ajándékutalvány megvásárlásával a felhasználó az Ajándékutalvány kibocsátására és felhasználására vonatkozó, jelen ÁSZF-ben rögzített szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

XII. AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Jelen ÁSZF rendelkezései 2024. március 01. napján léptek hatályba. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF jogszabályi keretek közötti módosítására. A Szolgáltató az aktuális módosításról rövid felhívás formájában a nyitóoldalon tájékoztatja Önt. 

XIII. ADATKEZELÉS

1. Az online foglalási rendszer használatához szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben kezeli és használja fel.

2. Ön a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy a digitális okmányolvasó használatára vonatkozó és hatályban lévő 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet értelmében a bejelentkezés feltétele a szolgáltatást igénybe vevők fényképes személyazonosításra alkalmas okmánya adatainak digitális okmányszkennerrel történő adatrögzítése, melyet a Szolgáltató köteles továbbítani a Vendég Információs Zárt Adatbázisba. Az okmány bemutatási kötelezettség független a vendég életkorától. Az okmány bemutatásának hiányában a Szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Az ezen alpontban történő szolgáltatás-megtagadás esetén a Szolgáltató a VII. pontban rögzített lemondási összeg megfizetésére igényt tart.

3. Az Adatvédelmi Szabályzat a következő linken érhető el: www.tetomatra.hu/adatvedelem 

Mátraszentimre,
2024. április 6.